REMISSER

Om du har remiss för KBT lång så ber vi dig ta kontakt direkt med våra psykologer som har avtal med Region Skåne:

KBT lång:

Helena Åberg Diebate

Julia Ivarsson

Annelie Skogsberg
För övriga frågeställningar, kontakta personen direkt via vår Personalsida.