Vi som arbetar här

Lars Havinder

Leg. Psykolog

Organisationskonsult


Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB

Anna Pardo

Leg. Psykolog

Leg. Psykoterapeut

Leg. Sjuksköterska

Specialist klinisk psykologi

Handledare KBT

Anna Pardo AB

Psykolog vid Lunds Universitet år 2000. Under större delen av sin karriär varit verksam inom området arbetslivets psykologi.


Specialiserad inom kartläggning/utredning av arbetsmiljö och kränkande särbehandling samt konflikter/konfliklösning.. Faktaundersökning som utredningsmetod vid mobbning/ks. 


Lars erbjuder vidare tjänster inom grupputveckling, konflikthantering och KBT.

Erfaren utbildare inom bl a kommunikation och svåra samtal, stress och konflikthantering.

Martin Carlström

Leg. Psykolog

Organisationskonsult


Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB

Martin är utbildad som psykolog vid Lunds Universitet 2000 och har under större delen av sin karriär varit verksam inom området arbetslivets psykologi. Tillsammans med kollegan Lars driver han sedan 2015 konsultbolaget Havinder&Carlström Organisationspsykloger AB. Martin erbjuder tjänster inom organisationsutveckling, förändringsledning, ledarutbildning, chefshandledning samt KBT. Martin innehar expertis inom området Organizational Behavior Management (OBM) och skrev 2018 boken ”Från ord till handling. Framgångsrikt förändringsarbete med OBM”

Annelie Skogsberg

Leg. Psykolog

Leg. Psykoterapeut

Specialist klinisk psykologi


ValYou Psykologmottagning

Anneli är psykolog och har studerat vid Lunds universitet. Anneli har arbetat inom olika områden såsom elevhälsa, FHV, privat mottagning för behandling av psykisk ohälsa, VC och driver nu det egna företaget ValYou psykologmottagning. Hon trivs framförallt att arbeta med behandling utifrån KBT och även ACT individuellt och i grupp. En önskan finns att även arbeta förebyggande med hälsa. Anneli läser just nu till psykoterapeut

Jeanette Brugge Welin

Leg. Psykolog

Arbetsmiljöutvecklare


Alpha Vitae AB

Jeanette har tidigare arbetat inom beroendevården och arbetar sedan 2002 på Alpha Vitae med arbetsmiljöutveckling, chefsstöd och medarbetarstöd. Hon har erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten och har PE-utbildning (prolonged exposure).

Jeanette har vidareutbildning inom organisation och ledarskap samt arbetsrätt. Hon är diplomerad BAM-handledare (Prevent), certifierad i Stress-, Arbetsmiljö- samt Verksamhetsprofilen (Winmar) samt utbildad inom ACT (acceptance and commitment training/therapy) och OBM (organizational behavior management).

Jeanette erbjuder tjänster inom arbetsmiljö såsom utbildning, utredning/kartläggning, KBT, chefsstöd.

Anna har arbetat som psykolog sedan 2000 och verkat främst inom sjukvård och specialistpsykiatrin. Sedan 2011 driver hon sitt eget företag parallellt med tjänsten på Institutionen för psykologi, där hon är lärare och handledare på bland annat, psykoterapeutprogrammet. Anna erbjuder tjänster inom psykoterapi utifrån KBT inom flera området som tex,  komplex problematik, PTSD, ångestsyndrom och sexologi (här kan du som söker terapi läsa mer). En stor del av Annas verksamhet omfattar handledning för olika yrkeskategorier inom vård och omsorg samt utbildningar , workshops och föreläsningar om bland annat , KBT, psykiatri, kris, stress och trauma. Anna har särskild kunskap och intresse i att arbeta med personal inom vård, omsorg och andra relationsnära yrken för att förebygga och hantera stress och utmattning som kan uppstå pga av yrkets känslomässiga utmaningar

Helena Åberg Diebate

Leg. Psykolog


Senso Psykologi

Helena är utbildad psykolog vid Lunds Universitet 2010 och har erfarenhet av att arbeta med kris/traumatillstånd och smärtproblematik. Arbetar även med ledarskapsfrågor, krishantering i arbetslivet, stressrelaterad ohälsa, ångest, nedstämdhet och sömnproblem. Helena erbjuder krishanteringstjänster på individ-och gruppnivå; chefshandledning samt EMDR-behandling vid PTSD och andra ångestrelaterade tillstånd.

Julia Ivarsson

Leg psykologJulia är utbildad som psykolog vid Lunds universitetet 2007. Hon har erfarenhet av att arbeta på grupp- och individnivå inom områdena elevhälsa och företagshälsovård.

Hon driver nu egna företaget inMindAB och är handledare inom kursen organisationspsykologi på Lunds Universitet. 

Julia erbjuder parterapi och individuell terapi med inriktning KBT/ACT för privata klienter och patienter inom vårdvalet.